News


 

You can read below the web version of the article (in Dutch). The original text might be found here.

"8 januari 2008:  Eindhovense start-up brengt softwarekwaliteit in beeld

Eind vorig jaar zijn voormalig TUE-onderzoekers Alex Telea en Lucian Voinea een eigen bedrijf begonnen om softwarekwaliteit meetbaar te maken en te verbeteren.

Het Eindhovense Solidsource wil instrumenten aanreiken waarmee managers en ontwikkelaars de deugdelijkheid van programmatuur kunnen doorlichten en de resultaten op een voor hen inzichtelijke manier kunnen presenteren. De financiering voor het eerste jaar kwam rond na twee succesvolle pilots in Nederland en de VS afgelopen zomer. Via samenwerkingsverbanden hopen de oprichters toegang te krijgen tot klanten.

Alex Telea combineert een aanzienlijke achtergrond in broncodeanalyse met ruime ervaring in softwarevisualisatie, het grafisch representeren van algoritmes, code en data. Sinds vorig jaar is de Roemeen als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vóór zijn trek naar het noorden werkte hij lange tijd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daar was hij onder meer de directe begeleider van landgenoot Lucian Voinea bij diens promotieonderzoek naar trends in softwarekwaliteitsindicatoren.

In 2006 kregen de twee het idee om hun analyse- en visualisatiekennis te gelde te maken. ‘Bestaande oplossingen hebben serieuze beperkingen’, meent Telea. ‘Inmiddels hebben we twee applicatie-engines ontwikkeld waarmee we een breed scala aan kwaliteitsproblemen kunnen onderzoeken. Vervolgens kunnen we onze expertise in visualisatie gebruiken om de analyseresultaten weer te geven in gebruikergeoriënteerde visuele presentaties. Onze oplossingen zijn bovendien heel gemakkelijk en zonder al te veel risico te integreren in de ontwikkelomgeving van onze klanten.’

Volgens Telea ligt de focus nu op de verdere ontwikkeling van hun oplossingen: ‘Via partners trachten we toegang te krijgen tot de voor ons interessante klanten. Dat zijn met name de grotere bedrijven in de embedded-software-industrie. Die bieden we oplossingen op maat. Voor de kleinere vissen richten we ons op off-the-shelf producten.’

Een ander speerpunt is samenwerking met de universitaire wereld. ‘Verder onderzoek blijft uiterst belangrijk’, benadrukt Voinea. ‘Ons plan om voor onszelf te beginnen, is goed ontvangen op de TUE. Zo hebben we recentelijk bijvoorbeeld gesproken met LaQuSo (het aan de Eindhovense universiteit verbonden Laboratory for Quality Software, NR). We zien hier goede mogelijkheden voor samenwerking en denken dat we elkaar kunnen helpen.’

De oprichting van een eigen bedrijf had wat voeten in de aarde, vertelt Telea. ‘Aanvankelijk zochten we in de omgeving van de TUE naar financiering en ondersteuning. Ook hebben we met banken gesproken. Daar zijn we niet veel mee opgeschoten. We hebben er zelfs veel tijd mee verloren. Pas toen we in contact kwamen met een business angel, een risico-investeerder en mogelijke industriële partners, raakte alles in een stroomversnelling.’

Door het aantoonbare succes van de twee pilotprojecten kregen de Roemenen de financiering voor het eerste jaar rond. Het geld hebben ze gebruikt om hun onderneming op te zetten en de beschikbare instrumenten verder te ontwikkelen. Naar verwachting volgt in 2008 een tweede investeringsronde. ‘Met dit extra kapitaal gaan we vervolgstappen zetten, wellicht over de grenzen’, kondigt Voinea aan. ‘Ook daar is serieuze aandacht voor onze oplossingen.’

Nieke Roos"